پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۰ اسفند

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اردبیل: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با افزایش دما / ‬بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/646807/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AFالبرز: آسمان صاف تا کمی ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف گاهی غبار محلی / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف تا نیمه‌ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری مه رقیق / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / ‬بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان ابری گاهی افزایش باد همراه با رگبار و رعدوبرق / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد