پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۲ اسفند

بوشهر: آسمان ابری همراه با وزش باد در بعضی ساعات بارش پراکنده / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر در بعضی ساعات بارش خفیف باران / ‬بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان افزایش ابر گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

یزد: آسمان نیمه‌ابری تا ابری افزایش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/647468/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

شیراز: آسمان ابری و بارش باران گاهی رگبار و رعدوبرق / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه‌ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه‌ابری تا ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان ابری در بعدازظهر رگبار باران و وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد