پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۵ اسفندبه گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان ابری و مه آلود همراه با وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان ابری همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان ابری در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق گاهی مه رقیق / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان افزایش ابر گاهی وزش باد با احتمال بارش پراکنده / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری با احتمال بارش پراکنده و وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان قسمتی ابری در بعضی ساعات افزایش ابر همراه با افزایش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید / ‏‬ بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/648291/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF