پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۶ اسفندبه گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری در بعدازظهر افزایش ابر / ‬بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/648454/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF