پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۸ اسفندبه گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف در بعدازظهر افزایش ابر گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری به‌تدریج افزایش ابر / ‬بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری به‌تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان کمی ابری گاهی غبار محلی / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری گاهی بارش پراکنده همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعضی ساعات بارش خفیف باران گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف در بعدازظهر افزایش باد / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/648933/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF