پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲ فروردین

یزد: آسمان وزش باد شدید با احتمال گردوخاک و بارش پراکنده / ‏‬ بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/649461/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86

اصفهان: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان ابری و مه رقیق همراه با بارش باران / بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان ابری در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق و باد و گردوخاک / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان بارش باران گاهی بارش برف و وزش باد / ‬بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان نیمه ابری گاهی رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و مه آلود و رگبار و رعدوبرق / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

بوشهر: آسمان کمی ابری همراه با وزش باد گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان ابری و مه آلود همراه با بارش باران / ‬بیشینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد