پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۸ فروردین

یزد: آسمان کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر همراه با افزایش باد / ‏‬ بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/650816/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86

اصفهان: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان به تدریج ابری گاهی افزایش باد همراه با رگبار و رعدوبرق / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعضی ساعات بارش پراکنده و وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه آلود / ‬بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری با احتمال بارش پراکنده / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان نیمه ابری در بعضی ساعات مه صبحگاهی در بعدازظهر افزایش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد