پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۵ مهر

یزد: آسمان صاف در بعدازظهر افزایش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/608054/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%B1شیراز: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف همراه با وزش باد / ‬ بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف همراه با غبار محلی در بعضی ساعات وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات باد وزش با همراه آلود غبار / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف گاهی وزش باد در بعضی ساعات باد و گردوخاک / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد