پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۳ فروردین

همدان: آسمان به تدریج ابری در بعضی ساعات رگبار باران و وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف به تدریج افزایش ابر گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان ابری و وزش باد همراه با گردوخاک / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان نیمه ابری گاهی بارش پراکنده به تدریج افزایش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

رشت: آسمان قسمتی ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد شدید و در اواخر وقت رگبار باران / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری به تدریج ابری / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان قسمتی ابری تا ابری در بعدازظهر وزش باد شدید / ‏ بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/654164/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86

شیراز: آسمان قسمتی ابری گاهی نیمه ابری همراه با وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد