پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۴ فروردین

شیراز: آسمان ابری همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۲‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۹‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/654274/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86

اردبیل: آسمان نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان ابری همراه با وزش باد در بعضی ساعات وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان ابری در بعضی ساعات رگبار باران و وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان ابری در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه‌ابری تا ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

رشت: آسمان نیمه‌ابری تا ابری در طول روز افزایش دما / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان ابری همراه با وزش باد و رگبار و رعدوبرق / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد