پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۸ فروردین

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان ابری گاهی افزایش باد و گردوخاک / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف در بعدازظهر نیمه ابری و وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان ابری و مه آلود در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

یزد: آسمان نیمه ابری به تدریج کاهش ابر همراه با افزایش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/655291/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86رشت: آسمان ابری و مه آلود در بعضی ساعات بارش باران / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری با احتمال رگبار و رعدوبرق / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف گاهی قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان کمی ابری گاهی وزش باد به تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد