پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۷ اردیبهشت

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی غبار محلی / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری مه آلود / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد شدید / ‏ بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/657453/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA

شیراز: آسمان نیمه ابری رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

البرز: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد