پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۳ خرداد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف افزایش ابر گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف افزایش ابر و احتمال بارش باران پراکنده / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان کمی ابری افزایش ابر همراه با افزایش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/663150/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B3-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری یا غبار محلی / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف در بعدازظهر افزایش ابر همراه با وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد