پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۸ مهر

همدان: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف و غبار صبحگاهی گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۴‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف در بعدازظهر افزایش باد / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف گاهی افزایش باد / ‬ بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی ابری / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/608657/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B8-%D9%85%D9%87%D8%B1

اصفهان: آسمان صاف و غبار صبحگاهی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اردبیل: آسمان صاف تا ابری وزش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف گاهی وزش باد و غبار محلی / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد