پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۰ خرداد

یزد: آسمان کمی ابری افزایش ابر گاهی افزایش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۶‬ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/664542/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اردبیل: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری در بعدازظهر افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان کمی ابری در بعضی ساعات افزایش ابر گاهی باد و گردوخاک / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان قسمتی ابری تا ابری در بعضی ساعات باد و گردوخاک / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان قسمتی ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در پاره‌ای نقاط رگبار باران با احتمال رعدوبرق / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان کمی ابری در بعضی ساعات افزایش باد در بعدازظهر نیمه ابری / ‏ بیشینه دما: ۳۵‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

بوشهر: آسمان کمی ابری همراه با غبار محلی در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد