پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۰ خرداد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف همراه با غبار محلی در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان تا قسمتی ابری در بعضی ساعات غبارآلود / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف در بعدازظهر کمی ابری و وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

یزد: آسمان‬ افزایش دما در بعدازظهر افزایش ابر گاهی افزایش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/666216/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد