پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۶ خرداد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

یزد: آسمان‬ غبارآلود گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید / ‏ بیشینه دما: ۴۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/667432/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

شیراز: آسمان صاف گاهی غبار محلی در بعدازظهر افزایش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان قسمتی ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان قسمتی ابری تا ابری در بعضی ساعات وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر رگبار باران / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد