پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۸ خرداد

بوشهر: آسمان صاف همراه با غبار محلی در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان‬ صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد / ‏ بیشینه دما: ۴۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/667885/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

بیرجند: آسمان کمی ابری گاهی نیمه ابری و باد و گردوخاک / بیشینه دما: ۴۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف گاهی غبار‬ محلی در‬ بعدازظهر وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

البرز: آسمان صاف در بعضی ساعات وزش باد و احتمال گردوخاک / بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد