پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۶ تیر

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف در بعدازظهر کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف همراه با شرجی و رطوبت افزایش گاهی غبار محلی / بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف در بعضی ساعات وزش باد شدید و غبار محلی / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف گاهی غبار محلی در بعضی ساعات وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۹‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف همراه با غبار صبحگاهی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان‬‬ صاف تا کمی ابری همراه با افزایش دما / ‏ بیشینه دما: ۴۲‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/669813/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B6-%D8%AA%DB%8C%D8%B1

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف همراه با افزایش دما در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد