پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۷ تیر

اصفهان: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری به تدریج افزایش باد / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان صاف تا نیمه ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان‬‬ صاف همراه با افزایش دما در بعدازظهر افزایش باد / ‏ بیشینه دما: ۴۵‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/670082/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری وزش باد / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف و مه صبحگاهی گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف در بعضی ساعات وزش باد و غبار محلی / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۹‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد