پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۸ تیر

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

بیرجند: آسمان صاف گاهی افزایش باد و گردوخاک / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف همراه با غبار محلی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد و کمی ابری / ‏ بیشینه دما: ۳۹‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۴۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان‬‬ صاف همراه با مه صبحگاهی و وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۴۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/670269/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B8-%D8%AA%DB%8C%D8%B1

تهران: آسمان صاف گاهی وزش باد و غبارآلود / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد