پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۶ آبان

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان صاف تا قسمتی ابری مه غلیظ / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/699559/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B6-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86