پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۸ آبان

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

تهران: آسمان صاف همراه با غبار محلی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان غبار صبحگاهی به تدریج صاف / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان غبار صبحگاهی همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/702752/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

اصفهان: آسمان صاف و غبار محلی گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ سانتی‌گراد