پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۱ مهر

رشت: آسمان صاف تا نیمه ابری و افزایش دما / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف گاهی وزش باد / ‬ بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش دما / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/609413/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1

شیراز: آسمان صاف در بعدازظهر کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی در بعضی ساعات وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۹‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف در بعضی ساعات غبار محلی و وزش باد / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد