پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۴ آبان

رشت: آسمان قسمتی ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف به تدریج افزایش ابر و افزایش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان کمی ابری افزایش ابر و افزایش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/704452/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

همدان: آسمان نیمه ابری اواسط روز بارش باران در پاره‌ای نقاط رگبار باران / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ سانتی‌گراد

البرز: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری و غبارآلود / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

بیرجند: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان کمی ابری و غبار محلی به تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان کمی ابری گاهی غبار محلی به تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد