پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۶ آبانبه گزارش خبرگزاری ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا کمی ابری وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و غبارآلود / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارش باران / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری همراه با غبار صبحگاهی به تدریج کاهش ابر / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعضی ساعات افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- سانتی‌گراد

رشت: آسمان صاف تا نیمه ابری و افزایش دما / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان ابری همراه با بارش باران / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/704801/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86