پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۷ آبان

اردبیل: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان قسمتی ابری همراه با وزش باد با احتمال بارش پراکنده / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان کمی ابری گاهی وزش باد و افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف در بعدازظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/705029/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

همدان: آسمان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان ابری گاهی وزش باد به تدریج رگبار و رعدوبرق / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد