پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۶ آذر

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان غبار صبحگاهی همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/707512/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B6-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری به تدریج وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان وزش باد شدید و افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف گاهی غبارآلود / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد