پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۳ مرداد

تهران: آسمان صاف تا کمی ابری افزایش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف همراه با وزش باد در بعضی ساعات باد و گردوخاک / بیشینه دما: ۴۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

البرز: آسمان صاف گاهی وزش باد و غبار محلی / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف و غبار صبحگاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف به تدریج وزش باد شدید و گردوخاک / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف افزایش باد گاهی وزش باد شدید / ‏ بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹‬ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا کمی ابری اواسط روز افزایش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف در بعضی ساعات رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/679781/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF