پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۲ آذر

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان غبار صبحگاهی در طول روز کمی ابری / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

ساری: آسمان‬ صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش دما / ‏ بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / ‏ کمینه دما: ۷‬ درجه سانتی‌گراد

گرگان: آسمان صاف تا کمی ابری در پاره‌ای نقاط مه آلود / ‏ بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / ‏ کمینه دما: ۶‬ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری و غبارآلود / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان‬ صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۱۳‬ درجه سانتی‌گراد / ‏ کمینه دما: ۱-‬ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان صاف تا قسمتی ابری مه رقیق / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان قسمتی ابری به تدریج ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف و غبارآلود / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

قم: ‬ آسمان صاف و غبارآلود / ‏ بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / ‏ کمینه دما: ۱‬ درجه سانتی‌گراد

ارومیه: آسمان صاف تا کمی ابری و غبارآلود / ‏ بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / ‏ کمینه دما: ‬ ۲- درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف در بعضی ساعات غبارآلود / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

مشهد: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / ‏ کمینه دما: ۵‬ درجه سانتی‌گراد

اهواز: آسمان صاف تا قسمتی ابری و مه آلود / ‏ بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / ‏ کمینه دما: ۱۰‬ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/708914/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

یزد: آسمان صاف تا قسمتی ابری / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

همدان: آسمان صاف گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- سانتی‌گراد