پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۳ شهریوربه گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف و غبار صبحگاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان ابری گاهی مه آلود در بعضی ساعات بارش باران / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف همراه با غبار محلی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف تا نیمه ابری در بعدازظهر افزایش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف به تدریج افزایش باد و گردوخاک / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف اواسط روز وزش باد شدید / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و مه آلود و بارش باران / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با افزایش باد / بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان مه صبحگاهی در بعدازظهر افزایش باد با احتمال گردوخاک / بیشینه دما: ۳۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/687498/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1