پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۶ شهریوربه گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف و غبار صبحگاهی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان نیمه ابری تا ابری افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف و غبار محلی / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف همراه با غبار محلی در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف در بعدازظهر افزایش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف گاهی وزش باد و گردوخاک / بیشینه دما: ۳۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ سانتی‌گراد

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف در بعدازظهر کمی ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان مه صبحگاهی گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/688100/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1