پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۷ شهریور

شیراز: آسمان صاف در بعدازظهر کمی ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/688274/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

بوشهر: آسمان صاف همراه با غبار محلی در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات افزایش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان ابری همراه با بارش پراکنده و کاهش زیاد دما / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف و گردوخاک گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف و غبارآلود در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف گاهی افزایش باد و گردوخاک / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و مه آلود و وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد