پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۶ مهر

البرز: آسمان صاف در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف گاهی غبار محلی و رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/610430/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D9%87%D8%B1اردبیل: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی مه آلود / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

همدان: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف گاهی وزش باد / ‬ بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد