پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۴ مهر

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری در اواخر وقت افزایش باد / ‬ بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۳۰‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف در بعدازظهر افزایش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/612312/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف گاهی وزش باد در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد