پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۵ مهر

شیراز: آسمان غبار محلی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا کمی ابری افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/612629/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%B1

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری مه رقیق / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اردبیل: آسمان ابری و مه آلود همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‬ بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد با احتمال گردوخاک / ‏ بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و مه آلود و وزش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد