پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۶ مهر

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

یزد: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری در بعدازظهر افزایش باد / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/612860/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D9%85%D9%87%D8%B1

بوشهر: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان نیمه ابری گاهی افزایش باد / ‬ بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری گاهی وزش باد در بعدازظهر افزایش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۷‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و مه آلود در بعضی ساعات بارش باران / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد