پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۸ مهر

تهران: آسمان کمی ابری و غبار محلی در بعدازظهر وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۶‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا کمی ابری وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد / ‬ بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/613376/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D9%85%D9%87%D8%B1

رشت: آسمان صاف تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد و افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد: