پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱ آبان

یزد: آسمان صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/614000/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

تهران: آسمان نیمه ابری در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک / ‏ بیشینه دما: ۲۴‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و مه آلود و بارش باران / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان قسمتی ابری تا ابری همراه با مه رقیق / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

خراسان‌جنوبی: آسمان صاف گاهی وزش باد / ‬ بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف در بعضی ساعات غبار محلی در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان ابری و مه آلود و وزش باد / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد: