پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۵ آبان

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اردبیل: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری وزش باد / ‏‬بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان کمی ابری در بعدازظهر نیمه ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/615009/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

شیراز: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر قسمتی ابری / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

خراسان‌جنوبی: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان نیمه ابری در بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد / ‏بیشینه دما: ۲۴‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد