پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۶ آبان

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد / ‏‬بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

کرمان: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/615241/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B6-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

اصفهان: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

شیراز: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری در بعدازظهر افزایش باد / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان نیمه ابری / ‏بیشینه دما: ۲۴‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد با احتمال بارش پراکنده / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

خراسان‌جنوبی: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد