پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۷ آبان

خراسان‌جنوبی: آسمان نیمه ابری گاهی افزایش باد / ‬بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان ابری و مه آلود همراه با کاهش زیاد دما / ‏‬بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

رشت: آسمان ابری و رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان نیمه ابری گاهی ابری و بارش پراکنده / ‏بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد افزایش باد / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان قسمتی ابری گاهی نیمه ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری در بعدازظهر افزایش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/615369/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86