پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۸ آبان

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش دما / ‏‬بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان نیمه ابری گاهی وزش باد به تدریج کاهش ابر / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش باد / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان کمی ابری گاهی وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر / ‏بیشینه دما: ۲۲‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

خراسان‌جنوبی: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی افزایش باد / ‬بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

یزد: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/615610/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86