پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۰ آبان

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

یزد: آسمان کمی ابری تا نیمه‌ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/616074/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

البرز: آسمان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات باد و گردوخاک / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان قسمتی ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق / ‏بیشینه دما: ۲۱‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان کمی ابری در بعدازظهر قسمتی ابری همراه با افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری با احتمال رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

خراسان‌جنوبی: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش باد / ‬بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان نیمه ابری گاهی ابری و وزش باد / ‏‬بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد