پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۱ آبان

تبریز: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و مه آلود و کاهش زیاد دما / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

یزد: آسمان قسمتی ابری افزایش ابر و افزایش باد / بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/616330/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86تهران: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / ‏بیشینه دما: ۲۲‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

خراسان‌جنوبی: آسمان نیمه ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد / ‏‬بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان غبار محلی در بعدازظهر قسمتی ابری و افزایش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد