پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۳ آبان

تهران: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی / ‏بیشینه دما: ۱۹‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

خراسان‌جنوبی: آسمان ابری گاهی افزایش باد و رگبار و رعدوبرق / ‬بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان ابر کاهش به تدریج گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

تبریز: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری گاهی وزش باد / ‏‬بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/616781/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86