پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۱۴ آبان

تبریز: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف گاهی وزش باد / ‏بیشینه دما: ۱۹‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

رشت: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

خراسان‌جنوبی: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش باد / ‬بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف در بعدازظهر رشد ابر در ارتفاعات / ‏‬بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف تا قسمتی ابری / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/617092/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

اصفهان: آسمان نیمه ابری و مه آلود گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد