پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۰ آبان

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان قسمتی ابری و غبار صبحگاهی به تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان ابری و مه آلود همراه با بارش خفیف باران / ‏‬بیشینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد

خراسان شمالی: آسمان کمی ابری تا ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان نیمه ابری گاهی وزش باد با احتمال بارش پراکنده / ‏بیشینه دما: ۱۶‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان افزایش ابر همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/618535/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

شیراز: آسمان قسمتی ابری گاهی وزش باد مه رقیق / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

خراسان‌جنوبی: آسمان قسمتی ابری تا ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد