پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۲ آبان

تبریز: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

البرز: آسمان صاف در بعضی ساعات غبار محلی / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

خراسان‌جنوبی: آسمان نیمه ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان صاف تا قسمتی ابری مه آلود / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان نیمه ابری در پاره‌ای نقاط بارش پراکنده و وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان کمی ابری همراه با غبار محلی / ‏بیشینه دما: ۱۷‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/618914/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

اردبیل: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد / ‏‬بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان قسمتی ابری و مه رقیق گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد