پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۶ آبان

همدان: آسمان رگبار باران گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

خراسان‌جنوبی: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش باد / ‬بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه رقیق / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات مه رقیق / ‏بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰‬ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان نیمه ابری ابری و افزایش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/619969/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

اردبیل: آسمان صاف تا کمی ابری در طول روز وزش باد / ‏‬بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد